phường trần phú

Phường Trần Phú triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Ngày đăng 23/06/2020 | 08:49  | View count: 123

Sáng ngày 13/6/2020, UBND phường Trần Phú đã tổ chức họp triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NĐ-CP ngày 09/4/2020; Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 1955/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội

     Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Ánh, công chức VHXH phụ trách LĐTB&XH phường lên thông qua Báo cáo việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid 19 trên địa bàn phường Trần Phú đã thực hiện đối với:

     - Đối tượng người có công với CM 96 người với số tiền là 1.500.000đ/ người với tổng số tiền đã chi trả l44.000.000 đồng.

     - Đối tượng bảo trợ XH gồm 99 người khuyết tật và trẻ em mất nguồn nuôi dưỡng 1.500.000đ/người với tổng số tiền đã chi trả 148.500.000 đồng.

     - Người cao tuổi 89 tròn 80 tuổi trở lên với số tiền 1.500.000/người là 133.000.000 đồng.

     - Đối tượng hộ nghèo 15 người số tiền 750.000đ/người là 11.250.000 đồng.

     - Đối tượng hộ cận nghèo 23 người số tiền 750.000đ/người là 17.250.000 đồng.

     - Số tiền trả lại UBND Quận do trùng đối tượng trong danh sách và người cao tuổi chết trước thời điểm tháng 4/2020 là 12.000.000 đồng.

     UBND phường đã thực hiện công tác rà soát, lập danh sách và báo cáo đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch covid 19 thuộc diện được hỗ trợ theo Nghị quyết 42, sau quá trình rà soát tại tổ dân phố UBND phường đã lập danh sách 1093 đối tượng người lao động không có giao kết hợp đồng thuộc các nhóm ngành nghề được hỗ trợ. Trong thời gian tới UBND phường sẽ triển khai thực hiện công tác kê khai hồ sơ và xét duyệt các đối tượng đề nghị hưởng hỗ trợ theo qui định.

     Đồng chí Lê Hải Quang - Chủ tịch UBND phường lên phát biểu và chỉ đạo tại Hội nghị về mục đích hỗ trợ kịp thời các Doanh nghiệp, người lao động nhằm chia sẻ khó khăn, bảo đảm cuộc sống của nhân dân, người lao động, doanh nghiệp góp phần ổn đinh xã hội. Đồng chí nhấn mạnh việc hỗ trợ phải đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch không để lợi dụng, trục lợi chính sách. Trường hợp đối tượng hỗ trợ thuộc diện hưởng 2 chính sách trở lên thì chỉ được hưởng 1 chế độ cao nhất, không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không tham gia. Bộ phận Một cửa UBND phường sẽ tiếp nhận hồ sơ của các hộ kinh doanh, người lao động thuộc diện được hỗ trợ trên địa bàn phường chuyển cán bộ chuyên môn kịp thời đảm bảo tiến độ công việc.

     Đồng chí Lê Thị Lan Hương - Chuyên viên phòng LĐTB&XH lên hướng dẫn và trả lời câu hỏi của các đại biểu tham dự Hội nghị liên qua đến vấn đề thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.