phường trần phú

Kỳ họp thứ 12, HĐND phường Trần Phú khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 10/07/2020 | 15:03  | View count: 173

Sáng ngày 02/7/2020, UBND phường Trần Phú đã tổ chức kỳ họp Thứ 12, HĐND phường Trần Phú khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tham dự kỳ họp, có đồng chí Vũ Thị Thoa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Lê Hải Quang - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; đồng chí Nguyễn Tiến Võ - UVTV, Chủ tịch UBMTTQ phường; Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ phường, trưởng các ban ngành đoàn thể, chính trị - xã hội, Bí thư các Chi bộ, tổ trưởng các tổ dân phố và 23 vị Đại biểu HĐND phường, nhiệm kỳ 2016-2021

     Tại kỳ họp, các vị Đại biểu đã nhất trí giới thiệu đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Ánh, đại biểu HĐND phường lên làm nhiệm vụ thư ký Kỳ họp. Đồng chí Vũ Thị Thoa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường lên đọc Diễn văn khai mạc Kỳ họp Thứ 12, HĐND phường Trần Phú khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tại kỳ họp các vị Đại biểu HĐND phường đã được nghe các Đ/c Lãnh đạo UBND phường, HĐND phường và UB.MTTQ phường trình bày Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, An ninh - Quốc phòng 6 tháng đầu năm, kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội, An ninh - Quốc phòng 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo tổng hợp thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 và Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm phát triển Kinh tế - Xã hội, ANQP phường Trần Phú 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo tình hình hoạt động và kết quả giám sát của HĐND phường 6 tháng đầu năm, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2020; Thông báo công tác tham gia xây dựng Chính quyền 6 tháng đầu năm 2020. Đồng chí Đỗ Thúy Huyền - Trưởng Ban pháp chế HĐND, đồng chí Trần Văn Thuần - trưởng Ban kinh tế xã hội HĐND phường lên trình bày Báo cáo thẩm tra của 2 Ban. Các vị đại biểu HĐND đều biểu quyết nhất trí tán thành và thảo luận thông qua 100%.

     Trong phần tiếp theo các vị Đại biểu tham dự Kỳ họp đã được nghe Lãnh đạo UBND phường Báo cáo phường án giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 12 HĐND phường đồng thời thảo luận, chất vấn và nghe Chủ tịch UBND phường làm rõ các ý kiến tại kỳ họp. Sau đó chương trình kỳ họp chuyển sang nghiên cứu và thông qua Tờ trình Dự thảo nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách năm 2019; Tờ trình và dự thảo NQ xin bổ sung dự toán ngân sách năm 2020 từ nguồn kết dư ngân sách năm 2019; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội về Tờ trình và dự thảo NQ phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách năm 2019; Tờ trình và dự thảo NQ xin bổ sung ngân sách năm 2020 từ nguồn kết dư NS năm 2019; Tờ trình và dự thảo NQ về chương trình giám sát của HĐND phường năm 2020. Các vị Đại biểu đều biểu quyết nhất trí tán thành và thảo luận thông qua 100%.

     Đồng chí Cao Xuân Hùng - Phó chủ tịch HĐND thay mặt cho TT. HĐND phường lên trình bày Đơn xin thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND phường và tờ trình HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND phường của 1 vị Đại biểu HĐND phường khóa III NK 2016 - 2021; tờ trình đề nghị miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND và Tờ trình giới thiệu nhân sự để bầu bổ sung vào chức danh Ủy viên UBND phường. Các vị đại biểu HĐND đều biểu quyết nhất trí tán thành và thảo luận thông qua 100%.