phường vĩnh hưng

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2012-2017 công tác hội, phong trào nông dân và 5 năm thực hiện phong trào nông dân điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2014
Ngày đăng 25/05/2015 | 00:00  | View count: 633

Sáng ngày 6/5/2015, tại Hội trường tầng 1, Hội Nông dân phường Vĩnh Hưng tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2012-2017 công tác hội và 5 năm thực hiện phong trào nông dân điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2014. Đến dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Bình- Chủ tịch Hội nông dân Quận, đồng chí Nguyễn Văn Hải- PCT Hội nông dân Quận Hoàng Mai. Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-MTTQ, cán bộ, công chức, trưởng phó các đoàn thể, Ban chấp hành Hội nông dân, đặc biệt là sự có mặt trên 200 hội viên nông dân đã về dự hội nghị.
Bà Trần Thị Bích Liên- Chủ tịch Hội nông dân phường thay mặt Ban chấp hành Hội báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ 2012-2017công tác hội và 5 năm thực hiện phong trào nông dân điển hình tiên tiến giai đoạn 2010- 2014. Nửa nhiệm kỳ qua Hội nông dân phường đã vận động cán bộ, hội viên thực hiện phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau tăng hộ giàu, giảm hộ nghèo, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế tại địa phương, vận động các hộ gia đình đăng ký hộ gia đình sản xuất kinh doanh giỏi từ 75%-80% hộ đang ký. Phong trào nông dân thi đua thực hiện các chương trình văn hóa- xã hội. Như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng người nông dân Hà Nội thanh lịch- văn minh. Tích cực tham gia“Người nông dân Hà nội chỉ sản xuất, chế biến và bán ra thị trường những sản phẩm nông nghiệp an toàn”. Hội đã lập dự án tín chấp và đứng ra bảo lãnh cho các hộ có nhu cầu vay vốn từ các loại quỹ hỗ trợ giúp cho các hộ có vốn đầu tư kinh doanh, sản xuất tạo công ăn việc làm, tăng thêm thu nhập, kinh tế gia đình được ổn định. Hội phối hợp với UBND phường tuyên truyền vận động con em hội viên đăng ký tuổi 17 và khám tuyển cho công dân đủ 18 tuổi lên đường nhập ngũ. Phát huy vai trò trách nhiệm con đường Lĩnh Nam do Hội tự quản đã giao cho chi hội 4,5 thường xuyên theo dõi đôn đốc các hộ chấp hành thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị”. Tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng trong hội. Công tác xây dựng tổ chức Hội đã phát động triển khai các phong trào thi đua tới 08 chi hội và ký giao ước thi đua. Tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, các buổi học Nghị quyết, nghe thời sự trong nước và quốc tế. Tổng số tiền quỹ của Hội là 137.120.000đ, bình quân 160.000đ/hội viên, kết nạp được 75 hội viên đạt 100%. Vận động cán bộ hội viên góp ủng hộ và tham gia đóng góp các loại quỹ do UBND phường phát động. Trong nửa nhiệm kỳ đã tổ chức bầu chi hội trưởng, chi hội phó đảm bảo chất lượng, số lượng là 16 đồng chí. Có 15 đồng chí trúng cử vào BCH MTTQ phường nhiệm kỳ 2014-2019, có 21 đồng chí được bầu làm tổ trưởng- tổ phó nhiệm kỳ 2014-2017.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị ông Nguyễn Văn Bình Chủ tịch Hội nông dân Quận Hoàng Mai đã biểu dương ghi nhận những thành tích Hội đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua và 5 năm thực hiện phong trào nông dân điển hình tiên tiến giai đoạn 2010- 2014. đồng thời làm rõ thêm một số hạn chế mà Hội cần quan tâm hơn nữa và nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung thực hiện trong nửa nhiệm kỳ cuối tnhư: thực hiện tốt cuộc vận động của Hội nông dân Thành phố Hà nội, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, đẩy mạnh phong trào sản xuất kinh doanh giỏi ,thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị 2015”; tập trung hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, tạo nhiều việc làm cho nông dân tại địa phương tăng thu nhập, nâng cao mức sống gia đình; quản lý tốt các nguồn vốn; quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên.
Cũng tại Hội nghị Hội đồng thi đua khen thưởng phường đã khen thưởng cho 08 tập thể và 16 cá nhân xuất sắc trong công tác hội, phong trào nông dân và 5 năm thực hiện phong trào nông dân điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2014.