phường vĩnh hưng

Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phường với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân phường Vĩnh Hưng năm 2020
Ngày đăng 22/07/2020 | 14:53  | View count: 168

Ngày 13/7/2020, tại Hội trường tầng 1, UBND phường Vĩnh Hưng đã tổ chức hội nghị đối thọai giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân

     Về dự hội nghị, có bà Lưu Thị Thanh Huyền - Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy; bà Nguyễn Thị Bích Hạnh - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND; ông Vũ Tuấn Đạt - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND; ông Dương Thành Công - UVTV - Chủ tịch UBMTTQ, các ông, bà trong BCH đảng ủy,  HĐND, UBND, MTTQ và các ban ngành, các tổ chức chính trị- xã hội, Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Vĩnh Tuy, các bí thư  chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận 7 khu dân cư và đại diện nhân dân trong phường.

     Ông Vũ Tuấn Đạt - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường báo cáo tình hình phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, đồng thời cũng chỉ ra những yếu kém, tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới và mong muốn được nghe những đóng góp thẳng thắn của các đại biểu và nhân dân.

     Trong không khí chân thành, cởi mở và xây dựng, tại buổi tiếp xúc đối thoại đã có 12 ý kiến phát biểu, các ý kiến tập trung kiến nghị với cấp ủy, chính quyền địa phương những vấn đề công tác xây dựng Đảng, liên quan đến lĩnh vực sản xuất quản lý đô thi, công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, giá cả đền bù đất đai, các vấn đề an ninh trật tự, an toàn xã hội.

     Ông Vũ Tuấn Đạt - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường đã tiếp thu, trả lời và trao đổi ý kiến của các đại biểu từng việc rõ ràng, cụ thể. Phần trả lời của lãnh đạo Đảng ủy-UBND phường đúng trọng tâm, đi thẳng vào nội dung câu hỏi và giải đáp, làm rõ được hầu hết các vấn đề còn băn khoăn vướng mắc của các đại biểu, tiếp thu các ý kiến đóng góp, phản ánh của nhân dân phát huy quyền làm chủ và vai trò giám sát của nhân dân; kịp thời giải quyết hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định của pháp luật và đề nghị cần quan tâm hơn nữa trong việc lãnh chỉ đạo, quản lý, điều hành; góp phần củng cố, tăng cường sự thống nhất trong đảng và sự đồng thuận của nhân dân góp phần củng cố mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân và phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Qua đối thoại để nhân dân hiến kế trong phát triển kinh tế - xã hội và trong đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương.

     Kết luận buổi đối thoại, bà Lưu Thị Thanh Huyền - Quận ủy viên - Bí thư Đảng ủy tiếp thu và cảm ơn các ý kiến dân chủ, thẳng thắn của nhân dân đối với Đảng ủy, chính quyền phường. Đồng thời, đồng chí đã trao đổi, giải trình các vấn thuộc thẩm quyền; đối với những vấn đề cần có thời gian xác minh, làm rõ đồng chí giao cho UBND, các bộ phận chuyên môn nghiên cứu, giải quyết đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của Nhân dân phường Vĩnh Hưng.

     Hội nghị đối thọai giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đã thành công tốt đẹp, hội nghị đã đem lại cho mọi người càng hiểu hơn nữa vai trò trách nhiệm của mỗi người xây dựng phường Vĩnh Hưng ngày càng văn minh - giàu đẹp./.