phường vĩnh hưng

Đảng ủy phường Vĩnh Hưng quán triệt và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày đăng 01/08/2020 | 16:20  | View count: 129

Ngày 24/7/2020, Đảng bộ phường Vĩnh Hưng đã tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025; Kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ phường Vĩnh Hưng lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025

     Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Bích Hạnh - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường đã báo cáo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025; tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ  phường Vĩnh Hưng lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, Đảng ủy phường xác định việc xây dựng Chương trình hành động nhằm tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của toàn Đảng bộ, quân và dân trong toàn phường quyết tâm đưa Nghị quyết 01- NQ/ĐH đi vào thực tiễn, tạo những bước phát triển toàn diện, đột phá của phường  góp phần quan trọng vào kết quả phát triển chung của thành phố theo đúng quan điểm, mục tiêu của Nghị quyết. Với phương châm: “Phát  triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt; xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, thiết lập trật tự kỷ cương trong quản lý đất đai, đô thị và môi trường, đảm bảo quốc phòng, an ninh là thường xuyên, quan trọng”.Phát huy toàn diện, đồng bộ các tiềm năng, phát triển kinh tế, xây dựng đô thị và  hạ tầng giao thông; phát triển thương mại - dịch vụ; xây dựng phường phát triển vững, có đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao, đóng góp ngày càng nhiều cho sự phát triển chung của Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

     Chương trình hành động của phường đề ra 05 nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đến năm 2025 đạt 13%. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa XXV gồm 15 đồng chí, Bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, UBKT Đảng ủy và đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Quận Hoàng Mai lần thứ IV.

     Đồng chí Lưu Thị Thanh Huyền - Quận ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Báo cáo Kết quả lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Năm 2020, thực hiện chủ đề “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp”; Đảng ủy phường đã làm tốt công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo chính quyền từ phường tới các chi bộ tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng đạt hiệu quả so với nội dung Nghị quyết đã đề ra. Kinh tế địa phương phát triển tăng trưởng khá. Việc chuyển đổi ngành nghề trong điều kiện đất sản xuất nông nghiệp ngày càng thu hẹp. Tình hình an ninh chính trị ổn định, văn hóa-xã hội được duy trì phát triển; công tác cải cách hành chính có hiệu quả rõ rệt, hiệu lực quản lý, điều hành của cấp chính quyền và sự phối hợp giữa MTTQ và các đoàn thể được nâng lên. 6 tháng đầu năm Đảng ủy phường tăng c­ường công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận, quan điểm chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Các Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên và các sự kiện chính trị, các ngày lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước. Đặc biệt tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 152-KH/QU ngày 25/7/2019 của Quận ủy Hoàng Mai về việc tổ chức chi, Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội  đại biểu lần thứ IV đảng bộ Quận Hoàng Mai, nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch sô 89-KH/ĐU ngày 04/9/2019 về  tổ chức Đại hội chi bộ tiến tới Đại hội  đại biểu lần thứ XXV, đảng bộ phường Vĩnh Hưng, nhiệm kỳ 2020-2025; Tổ chức thành công Đại hội 12 chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị và  chuyên đề 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức phòng cách Hồ Chí Minh.

     Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lưu Thị Thanh Huyền - Quận ủy viên - Bí thư Đảng ủy đã yêu cầu các đồng chí trong Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ; các đồng chí Bí thư cấp ủy tổ chức ngay việc quán triệt và thực hiện Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 tới toàn thể cán bộ, đảng viên. Về 6 tháng cuối năm, đồng chí cho rằng, dù còn nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19, nhưng với sự đoàn kết, nỗ lực, giải pháp phù hợp. Trên cơ sở các nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020 xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện hoàn thành nhiệm phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng và công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm góp phần tạo đà để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ ngay trong năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Vĩnh Hưng lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025./.