phường vĩnh hưng

Phường Vĩnh Hưng triển khai kế hoạch hiến máu tình nguyện năm 2020 trên địa bàn phường
Ngày đăng 28/09/2020 | 15:53  | View count: 114

Ngày 18/9/2020, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện phường Vĩnh Hưng đã triển khai kế hoạch tổ chức phong trào hiến máu tình nguyện năm 2020 và tập huấn công tác Hiến máu tình nguyện tới các Khu dân cư, tổ dân phố, các hội Đoàn thể trên địa bàn phường

     Với mục đích tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường “Hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp”, cuộc vận động hiến máu tình nguyện từng bước nâng cao nhận thức, tạo ý thức tự giác tham gia phong trào hiến máu tình nguyện, qua đó mở rộng các đối tượng tham gia hiến máu tình nguyện. Hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp, là trách nhiệm của các cấp, các nghành, của cán bộ. đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường Vĩnh Hưng. Bên cạnh đó, BCĐ hiến máu tình nguyện phường còn tổ chức các lớp tập huấn để nâng cao kỹ năng về công tác tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện cho Ban chỉ đạo các thành viên BCĐ, đội ngũ tuyên truyền viên, cộng tác viên, người làm công tác tình nguyện vận động hiến máu ở cơ sở, kiện toàn và phát triển mạng lưới cộng tác viên, tuyên truyền viên, người tình nguyện vận động hiến máu từ phường đến khu dân cư. Độ tuổi của người tham gia hiến máu tình nguyện đối với nam từ 18 tuổi đến 60 tuổi, nữ từ 18 tuổi đến 55 tuổi, có sức khỏe tốt, đủ điều kiện và đạt tiêu chuẩn hiến máu.

     Thời gian dự kiến tổ chức ngày Hiến máu tình nguyện phường Vĩnh Hưng sẽ diễn ra vào ngày 02/10/2020 tại Hội trường tầng I - Trụ sở UBND phường. Chỉ tiêu hiến máu sẽ phân bổ tới cán bộ, công chức, người lao động trong Công đoàn UBND phường, các ban ngành đoàn thể, lực lượng vũ trang và các tổ dân phố trên địa bàn phường,đồng thờivận động sinh viên, người lao động đang cư trú trên địa bàn phường tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2020./.