phường vĩnh hưng

Đảng bộ phường Vĩnh Hưng tổ chức Hội nghị thông tin về tình hình thời sự trong nước, quốc tế quý IV và công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2020
Ngày đăng 21/10/2020 | 16:06  | View count: 91

Sáng 14/10/ 2020, Đảng bộ phường Vĩnh Hưng đã tổ chức Hội nghị thông tin về tình hình thời sự quý IV/2020 và công tác tuyên truyền về Biển, Đảo năm 2020. Báo cáo viên của hội nghị là đồng chí Phạm Xuân Thâu - Báo cáo viên TW- Nguyên Tổng biên tập Tạp chí thông tin đối ngoại Ban Tuyên giáo TW, Phó trưởng Ban Tuyên giáo TW Hội CCB Việt Nam

     Đồng chí Phạm Xuân Thâu, Báo cáo viên TW- Nguyên Tổng biên tập Tạp chí thông tin đối ngoại Ban Tuyên giáo TW, Phó trưởng Ban Tuyên giáo TW Hội CCB Việt Nam đã truyền đạt tới hội nghị: Tình hình thời sự trong nước và quốc tế, công tác Đại hội đảng bộ thành phố Hà Nội Lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; hội nghị Ban chấp hành Trung ương đảng lần thứ XIII công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội lần thứ XIII của Đảng; tình hình thời sự nổi bật của thế giới trong thời gian qua; tình hình Biển Đông và công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2020.

     Kết thúc hội nghị, Đảng ủy đã đề nghị cấp ủy 12 chi bộ tổ chức thông tin, tuyên truyền về công tác chỉnh đốn Đảng, tình hình thời sự quý quý IV/ 2020 và công tác truyên truyền về Biển, Đảo năm 2020 trong các buổi sinh hoạt chính trị, tại chi bộ. Từng đồng chí cán bộ, đảng viên chủ động tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, trước hết là gia đình, người thân, những người xung quanh mình về truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng của dân tộc ta; giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước; khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.