SÁNG KIẾN, SÁNG TẠO THỦ ĐÔ

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng APP "Báo cháy 114"

Ngày đăng 03/08/2021 | 10:14 AM
Hướng dẫn cài đặt và sử dụng APP "Báo cháy 114"

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận