thông báo

Mời tham gia chợ hoa Xuân tết Nguyên đán Canh Tý trên địa bàn quận Hoàng Mai

Ngày đăng 09/01/2020 | 14:45 PM  | View count: 583
Mời tham gia chợ hoa Xuân tết Nguyên đán Canh Tý trên địa bàn quận Hoàng Mai

Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND quận Hoàng Mai tại các đơn vị bầu cử năm 2020

Ngày đăng 07/01/2020 | 10:51 AM  | View count: 296
Chi tiết xem tại đây

Thông báo lịch tiếp công dân của UBND quận Hoàng Mai 6 tháng đầu năm 2020

Ngày đăng 31/12/2019 | 04:55 PM  | View count: 326
Chi tiết xem tại đây

Đấu giá quyền sử dụng dất đối với ô đất nhà vườn ký hiệu ĐNV3 thuộc khu di dân Đền Lừ III và đấu giá quyền sử dụng đất, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 27/12/2019 | 09:24 AM  | View count: 327
Đấu giá quyền sử dụng dất đối với ô đất nhà vườn ký hiệu ĐNV3 thuộc khu di dân Đền Lừ III và đấu giá quyền sử dụng đất, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Thông báo đấu giá QSD đất đối với ô đất nhà vườn ký hiệu ĐNV3 thuộc khu di dân Đền Lừ III và đấu giá QSD đất, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 13/12/2019 | 09:06 AM  | View count: 629
Thông báo đấu giá QSD đất đối với ô đất nhà vườn ký hiệu ĐNV3 thuộc khu di dân Đền Lừ III và đấu giá QSD đất, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Lịch tiếp công dân của cán bộ Ban Tiếp công dân Quận quý IV/2019

Ngày đăng 02/12/2019 | 06:25 PM  | View count: 190
Chi tiết xem tại đây

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản phục vụ đấu giá QSD đất đối với ô đất nhà vườn ký hiệu ĐNV3 thuộc khu di dân Đền Lừ III và đấu giá QSD đất, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Ngày đăng 28/11/2019 | 09:12 AM  | View count: 491
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản phục vụ đấu giá QSD đất đối với ô đất nhà vườn ký hiệu ĐNV3 thuộc khu di dân Đền Lừ III và đấu giá QSD đất, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản phục vụ đấu giá QSD đất đối với ô đất nhà vườn ký hiệu ĐNV3 thuộc khu di dân Đền Lừ III và đấu giá QSD đất, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 07/11/2019 | 05:17 PM  | View count: 700
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản phục vụ đấu giá QSD đất đối với ô đất nhà vườn ký hiệu ĐNV3 thuộc khu di dân Đền Lừ III và đấu giá QSD đất, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai,...

Đính chính thông tin thí sinh tham dự xét tuyển viên chức giáo dục năm 2019

Ngày đăng 04/11/2019 | 03:40 PM  | View count: 1371
Chi tiết xem tại đây

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận