thông báo

Thông báo tuyển sinh lớp nghiệp vụ kinh doanh bán hàng năm 2019

Ngày đăng 22/08/2019 | 10:14 AM  | View count: 14
Chi tiết xem tại đây

Thông báo mời tham gia cung cấp thực phẩm cho các bếp ăn trường học trên địa bàn quận Hoàng Mai, Hà Nội năm học 2019 - 2020

Ngày đăng 12/08/2019 | 03:48 PM  | View count: 225
Đăng ký tham gia cung cấp thực phẩm cho các bếp ăn trường học trên địa bàn quận Hoàng Mai, Hà Nội năm học 2019 - 2020

Thông báo mời thầu gói thầu Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị PCCC dự án xây dựng trường chuẩn quốc gia mầm non Yên Sở (ô C 3/NT1)

Ngày đăng 20/07/2019 | 10:04 AM  | View count: 135
     Thực hiện Quyết định số 1050/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của UBND quận Hoàng Mai về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây...

Thông báo mời thầu gói thầu Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị cầu đường công trình hạ tầng kỹ thuật, chiếu sáng, trạm bến áp dự án xây dựng tuyến đường nối tiếp đường phí Đông khu hành chính quận Hoàng Mai đến đường Tam Trinh

Ngày đăng 20/07/2019 | 10:02 AM  | View count: 129
     Thực hiện Quyết định số 1050/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của UBND quận Hoàng Mai về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây...

Thông báo mời thầu gói thầu Thi công hệ thống chiếu sáng dự án xây dựng tuyến đường nối tiếp đường phí Đông khu hành chính quận Hoàng Mai đến đường Tam Trinh

Ngày đăng 20/07/2019 | 10:00 AM  | View count: 135
     Thực hiện Quyết định số 1050/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của UBND quận Hoàng Mai về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây...

Thông báo mời thầu gói thầu Thi công xây dựng cầu, đường và các công trình hạ tầng kỹ thuật dự án xây dựng tuyến đường nối tiếp đường phí Đông khu hành chính quận Hoàng Mai đến đường Tam Trinh

Ngày đăng 20/07/2019 | 09:57 AM  | View count: 119
     Thực hiện Quyết định số 1050/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của UBND quận Hoàng Mai về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây...

Thông báo mời thầu gói thầu thi công xây dựng dự án cải tạo, nâng cấp Trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên quận Hoàng Mai

Ngày đăng 18/07/2019 | 10:34 AM  | View count: 42
     Thực hiện Quyết định số 1050/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của UBND quận Hoàng Mai về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây...

Thông báo mời thầu gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình dự án xây dựng trường chuẩn quốc gia Mầm non Yên Sở ô C3/NT1

Ngày đăng 18/07/2019 | 10:31 AM  | View count: 55
     Thực hiện Quyết định số 1050/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của UBND quận Hoàng Mai về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây...

Thông báo mời thầu gói thầu giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị công trình, phòng cháy chữa cháy và trạm biến áp dự án xây dựng trường chuẩn quốc gia Mầm non Yên Sở

Ngày đăng 18/07/2019 | 10:28 AM  | View count: 31
     Thực hiện Quyết định số 1050/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của UBND quận Hoàng Mai về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây...

Thông báo lịch tiếp công dân của Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai 6 tháng cuối năm 2019

Ngày đăng 01/07/2019 | 05:45 PM  | View count: 1180
Chi tiết xem tại đây

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận