thông báo

Thông báo mời thầu gói thầu Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị dự án cải tạo, xây dựng trường Mần non Mai Động
Ngày đăng 12/07/2018 | 10:44  | View count: 318

     Thực hiện Quyết định số 1050/QĐ –UBND ngày 27/3/2017 của UBND quận Hoàng Mai về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai thông báo mời thầu.

     Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai.

     Địa chỉ: Khu trung tâm hành chính quận Hoàng Mai, phường Thịnh Liệt quận Hoàng Mai.

     Điện thoại: 0436421821.

     Tên gói thầu: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị.

     Tên Dự án: Cải tạo, xây dựng trường mầm non Mai Động.

     Nguồn vốn: Vốn đầu tư công ngân sách quận Hoàng Mai.

     Phương thức: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

     Loại hợp đồng: Trọn gói

     Thời gian thực hiện hợp đồng: 300 ngày.

     Nội dung chính của gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị

     Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

     Hình thức nhận HSDT: Đấu thầu không qua mạng.

     Thời gian phát hành HSMT: Từ 9h ngày 13/7/2018 đến 9h ngày 3/8/2018.

     Địa điểm: Phòng Hành chính-Tổng hợp Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Quận Hoàng Mai.

     Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng.

     Thời điểm mở thầu: 9h 30 ngày 3/8/2018.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận