thông báo

Thông báo mời thầu gói thầu cung cấp thiết bị giáo dục dự án cải tạo, nâng cấp trường Mầm non Định Công (cơ sở 2)
Ngày đăng 09/08/2018 | 14:45  | View count: 201

     Thực hiện Quyết định số 1050/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của UBND quận Hoàng Mai về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai thông báo mời thầu.

     Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai.

     Địa chỉ: Khu trung tâm hành chính quận Hoàng Mai, phường Thịnh Liệt quận Hoàng Mai.

     Điện thoại: 0436421821.

     Tên gói thầu: Cung cấp thiết bị giáo dục.

     Tên Dự án: Cải tạo, nâng cấp trường mầm non Định Công (Cơ sở 2).

     Nguồn vốn: Vốn đầu tư công ngân sách quận Hoàng Mai.

     Phương thức: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

     Loại hợp đồng: Trọn gói

     Thời gian thực hiện hợp đồng: 50 ngày.

     Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh. Chọn nhà thầu trong nước.

     Giá gói thầu: 2.333.350.000 vnđ.

     Hình thức nhận HSDT: Đấu thầu qua mạng.

     Thời gian nhận HSDT: Từ Ngày 6/8/2018 đến ngày 14/8/2018.

     Địa điểm: Wbsite: http://muasamcong.mpi.gov.vn

     Giá bán 01 bộ HSMT: Miễn phí

     Thời điểm mở thầu: 9h 00 ngày 14/8/2018.

     Địa điểm: Wbsite: http://muasamcong.mpi.gov.vn

     Số tiền đảm bảo: 30.000.000 đồng.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận