thông báo

Thông báo mời thầu gói thầu thi công xây dựng dự án đầu tư mở rộng tuyến đường cạnh chùa Tứ Kỳ phường Hoàng Liệt
Ngày đăng 27/08/2018 | 14:30  | View count: 217

     Thực hiện Quyết định số 1050/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của UBND quận Hoàng Mai về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai;

     Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai thông báo mời thầu.

     Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai.

     Địa chỉ: Khu trung tâm hành chính quận Hoàng Mai, phường Thịnh Liệt quận Hoàng Mai.

     Điện thoại: 0436421821.

     Tên gói thầu: Thi công xây dựng.

     Tên Dự án: Đầu tư mở rộng tuyến đường đoạn cạnh chùa Tứ Kỳ phường Hoàng Liệt (Đoạn từ đường Ngọc hồi vào đến đường Linh Đường).

     Nguồn vốn: Vốn đầu tư công ngân sách quận Hoàng Mai.

     Phương thức: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

     Loại hợp đồng: Trọn gói

     Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày.

     Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi. Chọn nhà thầu trong nước.

     Hình thức nhận HSDT: Đấu thầu không qua mạng.

     Thời gian bán HSDT: Từ Ngày 22/8/2018 đến ngày 04/9/2018.

     Địa điểm: Phòng hành chính-Tổng hợp Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai.

     Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng

     Thời điểm mở thầu: 9h00 ngày 04/9/2018.

     Địa điểm: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai.

     Số tiền đảm bảo: 65.000.000 đồng.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận