thông báo

Thông báo mời thầu gói thầu thi công xây dựng dự án cải tạo, nâng cấp cụm đường ngõ và hạ tầng kỹ thuật xung quanh hồ điều hòa phường Giáp Bát
Ngày đăng 12/10/2018 | 15:56  | View count: 266

     Thực hiện Quyết định số 1050/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của UBND quận Hoàng Mai về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai thông báo mời thầu.

     Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai.

     Địa chỉ: Khu trung tâm hành chính quận Hoàng Mai, phường Thịnh Liệt quận Hoàng Mai.

     Điện thoại: 0436421821.

     Tên gói thầu: Thi công xây dựng.

     Tên Dự án: cải tạo, nâng cấp cụm đường ngõ và hạ tầng kỹ thuật xung quanh hồ điều hòa phường Giáp Bát.

     Nguồn vốn: Vốn đầu tư công ngân sách quận Hoàng Mai.

     Phương thức: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

     Loại hợp đồng: Trọn gói.

     Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày.

     Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi. Chọn nhà thầu trong nước.

     Hình thức nhận HSDT: Đấu thầu qua mạng.

     Thời gian nhận HSDT: Từ Ngày 8/10/2018 đến ngày 20/10/2018.

     Địa điểm nhận HSDT: Web site: http://muasamcong.mpi.gov.vn

     Giá gói thầu: 3.800.891.175 đồng.

     Giá bán 01 bộ HSMT: Miễn phí.

     Thời điểm mở thầu: 9h 30 ngày 20/10/2018.

     Số tiền đảm bảo: 40.000.000 đồng.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận