thông báo

Thông báo mời thầu gói thầu giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị, cung cấp và lắp đặt thiết bị giáo dục dự án cải tạo, xây dựng trường Tiểu học Đại Kim
Ngày đăng 29/10/2018 | 11:13  | View count: 184

     Thực hiện Quyết định số 1050/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của UBND quận Hoàng Mai về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai thông báo mời thầu.

     Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai.

     Địa chỉ: Khu trung tâm hành chính quận Hoàng Mai, phường Thịnh Liệt quận Hoàng Mai.

     Điện thoại: 0436421821.

     Tên gói thầu: giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị, cung cấp và lắp đặt thiết bị giáo dục.

     Tên Dự án: Cải tạo, xây dựng trường Tiểu học Đại Kim.

     Nguồn vốn: Vốn đầu tư công ngân sách quận Hoàng Mai.

     Phương thức: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

     Loại hợp đồng: Trọn gói.

     Thời gian thực hiện hợp đồng: 410 ngày.

     Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi. Chọn nhà thầu trong nước.

     Hình thức nhận HSDT: Đấu thầu không qua mạng.

     Thời gian bán HSDT: Từ Ngày 18/10/2018 đến ngày 07/11/2018.

     Địa điểm: Phòng hành chính-Tổng hợp Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai.

     Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng.

     Thời điểm mở thầu: 11h  ngày 07/11/2018.

     Địa điểm: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận