thông báo

Thông báo mời thầu
Ngày đăng 08/11/2018 | 16:01  | View count: 184

Thông báo mời thầu gói thầu thi công xây dựng và mua sắm, lắp đặt thiết bị dự án GPMB và xây dựng HTKT các ô đất để đấu giá quyền sử dụng đất trong khu đô thị Nam Hồ Linh Đàm phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai (GĐ 1)

     Thực hiện Quyết định số 1050/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của UBND quận Hoàng Mai về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai thông báo mời thầu.

     Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai.

     Địa chỉ: Khu trung tâm hành chính quận Hoàng Mai, phường Thịnh Liệt quận Hoàng Mai.

     Điện thoại: 0436421821.

     Tên gói thầu: Giám sát thi công xây dựng và mua sắm,lắp đặt thiết bị.

     Tên Dự án: GPMB và xây dựng HTKT các ô đất để đấu giá quyền sử dụng đất trong khu đô thị Nam Hồ Linh Đàm phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai (GĐ 1).

     Nguồn vốn: Ứng từ ngân sách quận Hoàng Mai (Sẽ được hoàn trả từ nguồn thu đấu giá sử dụng đất của dự án).

     Phương thức: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

     Loại hợp đồng: Trọn gói.

     Thời gian thực hiện hợp đồng: 75 ngày.

     Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi. Chọn nhà thầu trong nước.

     Hình thức nhận HSDT: Đấu thầu không qua mạng.

     Thời gian bán HSDT: Từ Ngày 30/10/2018 đến ngày 20/11/2018.

     Địa điểm: Phòng hành chính-Tổng hợp Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai.

     Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng.

     Số tiền đảm bảo: 750.000.000 đồng.

     Thời điểm mở thầu: 10h 00 ngày 20/11/2018.

     Địa điểm: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận