thông báo

Thông báo mời thầu gói thầu thiết kế bản vẽ thi công dự toán dự án xây dựng trường Mầm non Sơn Ca
Ngày đăng 18/12/2018 | 10:06  | View count: 115

     Thực hiện Quyết định số 1050/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của UBND quận Hoàng Mai về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai thông báo mời thầu.

     Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai.

     Địa chỉ: Khu trung tâm hành chính quận Hoàng Mai, phường Thịnh Liệt quận Hoàng Mai.

     Điện thoại: 0436421821.

     Tên gói thầu: Thiết kế bản vẽ thi công dự toán.

     Tên Dự án: Trường mầm non Sơn Ca (GĐ 2) .

Nguồn vốn: Vốn đầu tư công ngân sách quận Hoàng Mai.

Phương thức: Một giai đoạn một hai túi hồ sơ.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày.

            Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi. Chọn nhà thầu trong nước.

            Hình thức nhận HSDT: Đấu thầu không qua mạng.

            Thời gian bán HSDT: Từ Ngày 8/12/2018 đến ngày 28/12/2018.

            Địa điểm: Phòng hành chính-Tổng hợp Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai.

            Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng.

            Thời điểm mở thầu: 9h 00 ngày 04/01/2018.

Địa điểm: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận