thông báo

Thông báo mời thầu gói thầu thi công xây dựng dự án cải tạo, nâng cấp Trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên quận Hoàng Mai
Ngày đăng 18/07/2019 | 10:34  | View count: 42

     Thực hiện Quyết định số 1050/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của UBND quận Hoàng Mai về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai thông báo mời thầu.

     Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai.

     Địa chỉ: Khu trung tâm hành chính quận Hoàng Mai, phường Thịnh Liệt quận Hoàng Mai.

     Điện thoại: 0436421821.

     Tên gói thầu: Thi công xây dựng.

     Tên Dự án: Cải tạo, nâng cấp trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên quận Hoàng Mai.

     Nguồn vốn: Vốn đầu tư công ngân sách quận Hoàng Mai.

     Phương thức: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

     Thời gian thực hiện hợp đồng: 300 ngày.

     Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi. Chọn nhà thầu trong nước.

     Hình thức nhận HSDT: Đấu thầu không qua mạng.

     Thời gian bán HSDT: Từ Ngày 09/7/2019 đến ngày 19/7/2019.

     Địa điểm: Phòng hành chính-Tổng hợp Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Quận.

     Thời điểm mở thầu: 9h 30 ngày 19/7/2019.

     Địa điểm: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận