thông báo

Quyết định về việc bố trí kinh phí năm 2019 và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án Đầu tư và nâng cấp thư viện tại 05 trường học trên địa bàn quận Hoàng Mai
Ngày đăng 18/07/2019 | 13:48  | View count: 187

Chi tiết xem tại đây