thông báo

Quyết định về việc bố trí kinh phí năm 2019 và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án Đầu tư và nâng cấp thư viện tại 05 trường học trên địa bàn quận Hoàng Mai
Ngày đăng 18/07/2019 | 13:48  | View count: 94

Chi tiết xem tại đây

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận