thông báo

Thông báo mời thầu gói thầu Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị PCCC dự án xây dựng trường chuẩn quốc gia mầm non Yên Sở (ô C 3/NT1)
Ngày đăng 20/07/2019 | 10:04  | View count: 174

     Thực hiện Quyết định số 1050/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của UBND quận Hoàng Mai về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai thông báo mời thầu.

     Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai.

     Địa chỉ: Khu trung tâm hành chính quận Hoàng Mai, phường Thịnh Liệt quận Hoàng Mai.

     Điện thoại: 0436421821.

     Tên gói thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị PCCC.

     Tên Dự án: Xây dựng trường chuẩn quốc gia mầm non Yên Sở (ô C3/NT1).

     Nguồn vốn: Vốn đầu tư công ngân sách quận Hoàng Mai.

     Phương thức: Một giai đoạn Một túi hồ sơ.

     Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.

     Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi. Chọn nhà thầu trong nước.

     Hình thức nhận HSDT: Đấu thầu không qua mạng.

     Thời gian bán HSDT: Từ Ngày 22/7/2019 đến ngày 01/8/2019.

     Địa điểm: Phòng hành chính - Tổng hợp Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Quận.

     Thời điểm mở thầu: 9h 30 ngày 01/8/2019.

     Địa điểm: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận