thông báo

Mời tham gia cung cấp thực phẩm cho bếp ăn trường học trên địa bàn quận Hoàng Mai năm học 2020-2021
Ngày đăng 31/12/2020 | 11:06  | View count: 619

Mời tham gia cung cấp thực phẩm cho bếp ăn trường học trên địa bàn quận Hoàng Mai năm học 2020-2021

Chi tiết Văn bản xem tại đây:

 

THÀNH PHẦN HỒ SƠ CUNG CẤP THỰC PHẨM

          1. Đơn đăng ký tham gia cung cấp thực phẩm cho các trường học, trong đó:

          - Xác định rõ: địa chỉ hoạt động; danh mục sản phẩm đăng ký tham gia cung cấp; năng lực, kinh nghiệm cung cấp của từng mặt hàng đăng ký.

          - Có cam kết nội dung:

          + Cung cấp thực phẩm đảm bảo ATTP theo quy định.

          + Thực hiện đúng quy định về đảm bảo ATTP trong bảo quản, vận chuyển thực phẩm.

          + Đảm bảo địa điểm sản xuất/kinh doanh và nguồn gốc thực phẩm như hồ sơ đã đăng ký.

          2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp, trong đó có đăng ký ngành nghề phù hợp với nội dung đăng ký tham gia cung cấp thực phẩm (bản sao có chứng thực).

          3. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP hoặc giấy chứng nhận GMP/HACCP/ISO 22000 và tương đương hoặc xác nhận cam kết đảm bảo ATTP; Giấy chứng nhận vệ sinh thú y, do cơ quan có thẩm quyền cấp phù hợp với nội dung đăng ký cung cấp cho trường học.

          4. Hợp đồng cung cấp thực phẩm với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, sơ chế, chế biến có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP/Giấy chứng nhận GMP/HACCP/ISO 22000/VietGAHP/VietGAP, Giấy chứng nhận vệ sinh thú y, do cơ quan có thẩm quyền cấp.

          5. Hồ sơ sản phẩm

          - Bản tự công bố sản phẩm/xác nhận công bố hợp quy/Xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP hoặc Giấy chứng nhận đăng ký bản công bố sản phẩm theo quy định (đối với các loại thực phẩm bao gói sẵn như: nước uống đóng chai/bình, đá viên, bánh dinh dưỡng,sữa,...).

          - Kết quả xét nghiệm định kỳ sản phẩm.

          6. Xét nghiệm định kỳ sản phẩm

          7. Các giấy tờ liên quan khác: đăng ký cam kết bảo vệ môi trường, kết quả xét nghiệm nước dùng để sản xuất, chế biến...

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận