Quản lý Thủ Tục Hành Chính cấp xã, phường, thị trấn

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Cấp giấy chứng nhận sinh hoạt tôn giáo cho điểm, nhóm tin lành chưa được công nhận
Loại thủ tục Nội vụ
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp tại UBND cấp phường, nhận phiếu hẹn có ghi ngày trả kết quả. - UBND cấp phường thụ lý, giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp phường.
Thành phần số lượng hồ sơ - Đơn đăng lý sinh hoạt tôn giáo theo điểm, nhóm. - Sơ yếu lý lịch (có xác nhận), sổ hộ khẩu (bản sao có chứng thực) của người đứng đầu điểm, nhóm. - Bản tóm tắt tín lý, chương trình sinh hoạt tôn giáo trong năm. - Giấy tờ chứng minh địa điểm sinh hoạt đạo. * Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Tổ chức, Cá nhân.
Cơ quan thực hiện UBND Phường
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy chứng nhận
Lệ phí không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện không.
Cơ sở pháp lý - Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo. - Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo.
Các thủ tục liên quan khác