Quản lý Thủ Tục Hành Chính cấp xã, phường, thị trấn

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Đăng ký hoạt động tôn giáo hàng năm.
Loại thủ tục Nội vụ
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Công dân, tổ chức nộp hồ sơ tại UBND phường, nhận phiếu hẹn có ghi ngày trả kết quả. - UBND phường tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp phường.
Thành phần số lượng hồ sơ * Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).
Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. (giảm thời gian thực hiệ
Đ