Quản lý Thủ Tục Hành Chính cấp xã, phường, thị trấn

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Xác nhận đơn xin giấy phép hành nghề ôn luyện thi
Loại thủ tục Giáo dục đào tạo
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Công dân nộp hồ sơ theo quy định, nhận phiếu biên nhận có hẹn ngày giải quyết. - UBND cấp phường tiếp nhận, thụ lý giải quyết và trả kết quả lại cho công dân theo hẹn.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Trụ sở Ủy ban nhân dân cấp phường
Thành phần số lượng hồ sơ - Đơn đề nghị xác nhận; - Giấy tờ, tài liệu có liên quan bản chính (nếu có) - Bản chính Hộ khẩu/CMND của người đề nghị - Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Thời hạn giải quyết 4 giờ làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện UBND Phường
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy xác nhận
Lệ phí không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện không
Cơ sở pháp lý Nghị định 115/2010/NĐ-CP ngày 15/02/2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục; - Thông tư liên tịch số 35/2008/TTLT-BGD&ĐT-BNV ngày 14/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc UBND cấp tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND cấp huyện; - Quyết định số 03 /2007/QĐ-BGD và ĐT ngày 31/1/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về dạy thêm, học thêm; - Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ngày 8/4/2011 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Hà Nội.