Quản lý Thủ Tục Hành Chính cấp xã, phường, thị trấn

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ tuất cho thân nhân người có công với cách mạng
Loại thủ tục Lao động-Thương binh và Xã hội
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện Công dân đề nghị giải quyết chế độ tuất cho thân nhân người có công với cách mạng, chuẩn bị hồ sơ, nộp tại UBND cấp phường, nhận phiếu biên nhận có ghi thời gian trả kết quả - UBND cấp phường tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết, trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp phường
Thành phần số lượng hồ sơ * Giấy tờ phải nộp: - Đơn đề nghị - Bản khai thân nhân người có công với cách mạng từ trần (theo mẫu) - Biên bản họp gia đình thống nhất cử người được hưởng chế độ tuất (theo mẫu) - Quyết định công nhận người có công (bản sao) - Giấy chứng tử (bản sao hợp lệ) * Lưu ý: Đối với thân nhân của người có công hưởng tuất hàng tháng, bổ sung: - Giấy khai sinh - Giấy xác nhận của nhà trường còn đi học nếu trên 18 tuổi. - Bản sao hộ khẩu của bố mẹ vợ (hoặc chồng) người có công. * Giấy tờ phải xuất trình: - Giấ