Quản lý Thủ Tục Hành Chính cấp xã, phường, thị trấn

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Giải quyết đơn đề nghị đưa đối tượng cứu trợ phường hội vào Trung tâm Bảo trợ phường hội (trẻ mồ côi, người già cô đơn, người tâm thần, người tàn tật, người nhiễm HIV/AIDS)
Loại thủ tục Lao động-Thương binh và Xã hội
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Công dân có nhu cầu xác nhận đơn đề nghị đưa đối tượng cứu trợ phường hội vào Trung tâm Bảo trợ phường hội (trẻ mồ côi, người già cô đơn, người tâm thần, người tàn tật, người nhiễm HIV/AIDS) chuẩn bị hồ sơ, nộp tại UBND cấp phường, nhận phiếu hẹn có ghi ngày trả kết quả - UBND cấp phường tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp phường
Thành phần số lượng hồ sơ - Đơn đề nghị - Sơ yếu lý lịch của đối tượng cứu trợ phường hội (có dán ảnh 3x4cm) - Bản sao Bệnh án của bệnh viện tâm thần (nếu là người tâm thần) - Văn bản xác nhận sức khỏe của cơ quan Y tế có thẩm quyền về tình trạng tàn tật (nếu là người tàn tật) hoặc có văn bản xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền đối với người nhiễm HIV/AIDS. - Hộ khẩu thường trú, CMND của người đề nghị. * Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Thời hạn giải quyết 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện UBND Phường
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản xác nhận
Lệ phí
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu 201111051001120.Đơn đề nghị được nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ phường hội..doc
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý - Pháp lệnh Người tàn tật - Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ. về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ phường hội. - Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Phường hội hướng dẫn một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP
Các thủ tục liên quan khác