Quản lý Thủ Tục Hành Chính cấp xã, phường, thị trấn

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy, người bán dâm không có nơi cư trú nhất định vào vào lưu trú tạm thời tại Trung tâm chữa bệnh – giáo dục lao động phường hội (cơ sở chữa bệnh).
Loại thủ tục Lao động-Thương binh và Xã hội
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện Công an cấp phường nơi trực tiếp phát hiện đối tượng, lập biên bản và hồ sơ báo cáo Chủ tịch UBND cấp phường trước khi chuyển hồ sơ lên Trưởng Công an cấp Quận.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở Công an cấp phường
Thành phần số lượng hồ sơ - Biên bản về hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng và kết quả xét nghiệm chất ma túy (đối với người nghiện ma túy). - Bản lý lịch tự khai của người bị đưa vào lưu trú tạm thời tại cơ sở chữa bệnh. -Bản xác minh đối tượng không có nơi cư trú nhất định -Tài liệu về các hành vi vi phạm pháp luật: (các tài liệu chứng minh hành vi nghiện ma túy, hành vi bán dâm của người bị tạm giữ và các biện pháp cai nghiện, giáo dục đã áp dụng (nếu có). * Số lượng hồ sơ: 02 bộ
Thời hạn giải quyết việc lập biên bản và hồ sơ kể từ khi phát hiện sự việc đến khi ra quyết địn
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện UBND Phường
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính văn bản phê duyệt
Lệ phí
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý - Luật Phòng, chống ma túy; - Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính; - Pháp lệnh Phòng chống mại dâm; - Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 Quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh. - Nghị định số 43/2005/NĐ-CP ngày 5 tháng 4 năm 2005 Quy định việc đưa người nghiện ma túy,người bán dâm không có nơi cư trú nhất định vào lưu trú tạm thời tại cơ sở chữa bệnh; - Thông tư liên tịch số 31/2005/TTLT-BLĐTB&XH-BCA ngày 25/10/2005 của liên Bộ Lao động – Thương binh và Phường hội- Công an.
Các thủ tục liên quan khác