Quản lý Thủ Tục Hành Chính cấp xã, phường, thị trấn

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Hỗ trợ kinh phí mai táng đối với người gặp rủi ro ngoài vùng cư trú bị chết
Loại thủ tục Lao động-Thương binh và Xã hội
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Công dân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ tại UBND Quận, nhận phiếu biên nhận có ghi ngày giải quyết. - UBND Quận tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả cho công dân, tổ chức theo phiếu hẹn.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND Quận
Thành phần số lượng hồ sơ - Biên bản khám nghiệm hiện trường - Biên bản khám nghiệm tử thi - Hợp đồng trục vớt, tắm rửa, khâm niệm tử thi - Thanh lý hợp đồng trục vớt, tắm rửa, khâm liệm tử thi - Chứng từ mua áo quan (hoá đơn tài chính), hương hoa, vải niệm - Giấy đề nghị thanh quyết toán - Công văn đề nghị hỗ trợ của chính quyền địa phương * Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Cá nhân, tổ chức
Cơ quan thực hiện UBND Phường
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định hành chính
Lệ phí
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý - Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ cấp đối tượng Bảo trợ xã hội. - Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP
Các thủ tục liên quan khác

dịch vụ công