Quản lý Thủ Tục Hành Chính cấp xã, phường, thị trấn

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ (theo thẩm quyền) giải quyết chế độ chính sách đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên xuất ngũ v Mức độ 2 UBND Phường Lao động-Thương binh và Xã hội
2 Xác nhận bản khai đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi trợ cấp 1 lần đối với người hoạt động kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế được tặng thưởng Huân, Huy chương Kháng Mức độ 2 UBND Phường Lao động-Thương binh và Xã hội
3 Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ chính sách đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh. Mức độ 2 UBND Phường Lao động-Thương binh và Xã hội
4 Xác nhận đơn đề nghị di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng Mức độ 2 UBND Phường Lao động-Thương binh và Xã hội
5 Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến Mức độ 2 UBND Phường Lao động-Thương binh và Xã hội
6 Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, gia đình liệt sỹ, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng. Mức độ 2 UBND Phường Lao động-Thương binh và Xã hội
7 Xác nhận đơn đề nghị cấp lại bằng Tổ quốc ghi công Mức độ 2 UBND Phường Lao động-Thương binh và Xã hội
8 Xác nhận đơn xin công nhận liệt sỹ (thương binh loại A, chết do vết thương tái phát) Mức độ 2 UBND Phường Lao động-Thương binh và Xã hội
9 Tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ (theo thẩm quyền) giải quyết chế độ chính sách đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước dưới 15 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ Mức độ 2 UBND Phường Lao động-Thương binh và Xã hội
10 Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ cấp tiền mua phương tiện trợ giúp dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng. Mức độ 2 UBND Phường Lao động-Thương binh và Xã hội
11 Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ chính sách đối với bệnh binh, người phục vụ bệnh binh tại nhà. Mức độ 2 UBND Phường Lao động-Thương binh và Xã hội
12 Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng và một lần đối với thanh niên xung phong trong thời kỳ kháng chiến. Mức độ 2 UBND Phường Lao động-Thương binh và Xã hội
13 Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ đối với người có công giúp đỡ cách mạng Mức độ 2 UBND Phường Lao động-Thương binh và Xã hội
14 Xác nhận đơn đề nghị giám định sức khỏe đối với thân nhân Người có công để đủ điều kiện giải quyết tuất hàng tháng. Mức độ 2 UBND Phường Lao động-Thương binh và Xã hội
15 Xác nhận đơn đề nghị giải quyết thủ tục cấp thẻ BHYT các đối tượng người HĐKC đã hưởng trợ cấp 01 lần. Mức độ 2 UBND Phường Lao động-Thương binh và Xã hội
16 Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sỹ, tìm mộ liệt sỹ, chuyển mộ liệt sỹ Mức độ 2 UBND Phường Lao động-Thương binh và Xã hội
17 Xác nhận đơn đề nghị cấp lại thẻ Gia đình liệt sỹ Mức độ 2 UBND Phường Lao động-Thương binh và Xã hội
18 Xác nhận đơn đề nghị cấp lại, đổi lại thẻ thương binh. Mức độ 2 UBND Phường Lao động-Thương binh và Xã hội
19 Xác nhận thân nhân người có công hưởng trợ cấp ưu đãi giáo dục đào tạo Mức độ 2 UBND Phường Lao động-Thương binh và Xã hội
20 Tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ (theo thẩm quyền) giải quyết chế độ chính sách đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác trong quân đội đã Mức độ 2 UBND Phường Lao động-Thương binh và Xã hội