Quản lý Thủ Tục Hành Chính cấp xã, phường, thị trấn

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 Mức độ 2 UBND Phường Lao động-Thương binh và Xã hội
2 Xác nhận hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Mức độ 2 UBND Phường Lao động-Thương binh và Xã hội
3 Xác nhận đơn đề nghị cấp thẻ đi xe buýt miễn phí cho người có công với cách mạng. Mức độ 2 UBND Phường Lao động-Thương binh và Xã hội
4 Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ đối với vợ (chồng) liệt sỹ tái giá Mức độ 2 UBND Phường Lao động-Thương binh và Xã hội
5 Xác nhận đơn đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với cựu chiến binh Mức độ 2 UBND Phường Lao động-Thương binh và Xã hội
6 Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh Mức độ 2 UBND Phường Lao động-Thương binh và Xã hội
7 Xác nhận đơn đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với thanh niên xung phong Mức độ 2 UBND Phường Lao động-Thương binh và Xã hội
8 Xác nhận đơn đề nghị xác nhận Liệt sỹ Mức độ 2 UBND Phường Lao động-Thương binh và Xã hội
9 Xác nhận đơn đề nghị công nhận danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” Mức độ 2 UBND Phường Lao động-Thương binh và Xã hội
10 Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí đối với người HĐKC giải phóng dân tộc và tù đày Mức độ 2 UBND Phường Lao động-Thương binh và Xã hội
11 Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần và mai táng phí đối với thân nhân người có công với cách mạng từ trần. Mức độ 2 UBND Phường Lao động-Thương binh và Xã hội
12 Xác nhận đơn đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg đối với trường hợp tham gia kháng chiến nhưng chưa được hưởng chế độ. Mức độ 2 UBND Phường Lao động-Thương binh và Xã hội
13 Xác nhận đơn đề nghị giám định sức khỏe đối với người bị nhiễm chất độc hóa học. Mức độ 2 UBND Phường Lao động-Thương binh và Xã hội
14 Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em mất nguồn nuôi dưỡng. Mức độ 2 UBND Phường Lao động-Thương binh và Xã hội
15 Xác nhận hoàn cảnh gia đình bệnh nhân tâm thần (để miễn giảm viện phí) Mức độ 2 UBND Phường Lao động-Thương binh và Xã hội
16 Xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn; trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn; xác nhận học sinh tiểu học, THCS, THPT, sinh viên thuộc đối tượng hưởng chính sách con hộ nghèo. Mức độ 2 UBND Phường Lao động-Thương binh và Xã hội
17 Xác nhận đơn đề nghị cấp thẻ đi xe buýt miễn phí cho người tàn tật Mức độ 2 UBND Phường Lao động-Thương binh và Xã hội
18 Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ phường hội Mức độ 2 UBND Phường Lao động-Thương binh và Xã hội
19 Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho hộ gia đình có từ 2 người trở lên tàn tật nặng không có khả năng tự phục vụ. Mức độ 2 UBND Phường Lao động-Thương binh và Xã hội
20 Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho người tàn tật nặng không có khả năng lao động hoặc khả năng tự phục vụ thuộc gia đình nghèo. Mức độ 2 UBND Phường Lao động-Thương binh và Xã hội