Quản lý Thủ Tục Hành Chính cấp quận, huyện

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP (trường hợp bị mất, thất lạc)
Loại thủ tục Công thương
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện

Các cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ (có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hộ kinh doanh) sản xuất chế biến thực phẩm (thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện) đăng ký hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP với UBND cấp huyện (nơi cơ sở đăng ký kinh doanh)

Các cơ sở sản xuất thực phẩm (thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện) nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho UBND cấp huyện trực tiếp hoặc theo đường bưu điện.

- Tiếp nhận và thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cán bộ thụ lý hồ sơ có trách nhiệm tổ chức thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, UBND cấp huyện phải có văn bản thông báo và yêu cầu cơ sở bổ sung hồ sơ; thời gian chờ bổ sung hồ sơ của các cơ sở không tính trong thời gian thẩm định hồ sơ.

+ Quá 30 ngày làm việc kể từ ngày gửi thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ mà cơ sở không có phản hồi, UBND cấp huyện sẽ tiến hành hủy hồ sơ.

* Trường hợp cấp lại do mất, hỏng; thay đổi tên cơ sở, chủ cơ sở/người được ủy quyền, địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí địa lý và toàn bộ qui trình, mặt hàng sản xuất:

Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND cấp huyện cấp giấy chứng nhận cho cơ sở sản xuất

Hiệu lực của Giấy chứng nhận cấp lại được tính theo thời hạn của Giấy chứng nhận đã được cấp trước đó.

* Trường hợp cấp lại do cơ sở thay đổi vị trí địa lý của địa điểm kinh doanh; thay đổi, bổ sung mặt hàng kinh doanh và khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực:

Thủ tục, quy trình cấp lại giấy chứng nhận thực hiện như đối với trường hợp cấp lần đầu.

Hiệu lực của giấy chứng nhận mới: 03 (ba) năm kể từ ngày ký.

Trường hợp thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP trong sản xuất

- Cơ sở bị thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đù điều kiện ATTP khi:

+ Cơ sở không hoạt động ngành nghề kinh doanh thực phẩm đã đăng ký

+ Có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền chuyển đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ sở cũ.

+ Cơ sở bị tước quyền sử dụng giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm

- Hồ sơ thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP gồm:

+ Quyết định thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

+ Đơn đề nghị thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP của cơ sở (cơ sở dừng hoạt động hoặc không kinh doanh thực phẩm đã đăng ký tại cơ sở cũ,…)

+ Quyết định giải thể/phá sản/thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ sở.

Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC cấp huyện.

- Qua đường bưu điện.

Thành phần số lượng hồ sơ

* Trường hợp cấp lại do mất/hỏng:

Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất thực phẩm (theo mẫu).

* Trường hợp cấp lại do cơ sở thay đổi vị trí địa lý của địa điểm kinh doanh; thay đổi, bổ sung mặt hàng kinh doanh và khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực

1. Đơn đề nghị cấp lại (theo mẫu) Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất thực phẩm;

2. Bản sao có xác nhận của cơ sở Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

3. Bản tự đánh giá điều kiện bảo đảm ATTP để sản xuất thực phẩm (theo mẫu). 

4. Bản sao có xác nhận của cơ sở Giấy xác nhận kiến thức về ATTP của chủ cơ sở, người trực tiếp sản xuất, kinh doanh hoặc danh sách các cán bộ của cở sở trực tiếp sản xuất, kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định;

5. Bản sao có xác nhận của cơ sở  Giấy xác nhận đủ sức khoẻ để sản xuất của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh hoặc danh sách các cán bộ của cở sở trực tiếp sản xuất, kinh doanh do cơ quan y tế cấp quận/huyện trở lên cấp theo quy định;

* Trường hợp thay đổi tên cơ sở, chủ cơ sở/người được ủy quyền, địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí địa lý và toàn bộ qui trình, mặt hàng sản xuất.

1. Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất thực phẩm (theo mẫu).

2. Bản sao có xác nhận của cơ sở  Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đã được cấp;

3. Bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền văn bản, tài liệu chứng minh sự thay đổi;

* Số lượng hồ sơ: 01  (bộ).

Thời hạn giải quyết

* Trường hợp cấp lại do mất/hỏng: 

10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Trường hợp cấp lại do cơ sở thay đổi vị trí địa lý của địa điểm kinh doanh; thay đổi, bổ sung mặt hàng kinh doanh và khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực

22 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Trường hợp thay đổi tên cơ sở, chủ cơ sở/người được ủy quyền, địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí địa lý và toàn bộ qui trình, mặt hàng sản xuất.

10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện Cá nhân, tổ chức
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân quận
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP/văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận/văn bản thu hồi giấy chứng nhận.
Lệ phí Theo quy định tại Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm
Phí Theo quy định tại Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu 201110271605030.don de nghi cap GPKD ban le .doc Ban tu danh gia ATTP (2).docx BC ket qua khac phuc (2).docx Đon đe nghi cap lai GCN ATTP.docx Đơn đề nghị thu hoi GCN (2).docx
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

Cơ sở pháp lý

1. Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH XII ngày 17 tháng 6 năm 2010 của Quốc hội;

2. Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;

3. Thông tư số 58/2014/TT- BCT ngày 22/12/2014 của Bộ Công Thương Quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương;

4. Thông tư số 57/2015/TT- BCT ngày 31/12/2015 của Bộ Công Thương Quy định điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;