Quản lý Thủ Tục Hành Chính cấp quận, huyện

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân
Loại thủ tục Y tế
Mức độ mức độ 2
Trình tự thực hiện

Bước 1. Cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận kiến thức về ATTP về Bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của UBND quận (hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp dưới được ủy quyền).

Bước 2. Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hố sơ đấy đủ và hợp lệ, UBND quận (hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp dưới được ủy quyền) lập kế hoạch kiểm tra kiến thức về ATTP và gửi thông báo cho tổ chức.

Bước 3. Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày tham gia đánh giá kiến thức về ATTP bằng bộ câu hỏi UBND quận (hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp dưới được ủy quyền) cấp giấy xác nhận kiến thức về ATTP cho những người trả lời đúng 80% số câu hỏi trở lên ở mỗi phần câu hỏi kiến thức chung và câu hỏi kiến thức chuyên ngành.

Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của UBND quận
Thành phần số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về ATTP (theo mẫu đính kèm)

- Giấy tờ chứng minh đã nộp phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

- 10 ngày làm việc đối với quá trình nhận hồ sơ và ra thông báo thời gian tiến hành xác nhận kiến thức (kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ).

- 03 ngày làm việc đối với quá trình cấp giấy xác nhận kiến thức (kể từ ngày tổ chức tham gia đánh giá kiến thức và đạt trên 80% số câu trả lời đúng)

Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân quận
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm.
Lệ phí Không
Phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu Dơn de nghị xac nhan kien thuc ve ATTP (4).PDF
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý

- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010 của Quốc hội;

- Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

- Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 của Bộ Y tế ban hành hướng dẫn quản lý ATTP đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.