Quản lý Thủ Tục Hành Chính cấp quận, huyện

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên học chính quy tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học công lập.
Loại thủ tục Lao động-Thương binh và Xã hội
Mức độ mức độ 2
Trình tự thực hiện

Bước 1: Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ gửi phòng LĐTBXH cấp huyện (trong vòng 30 ngày, kể từ ngày bắt đầu năm học)

Bước 2: Phòng LĐTBXH thực hiện chi trả tiền cấp bù học phí miễn, giảm học phí trực tiếp bằng tiền mặt cho gia đình người học theo quy định.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện.

Thành phần số lượng hồ sơ

- Đơn đề nghị cấp tiền hỗ trợ, miễn giảm học phí (có xác nhận của cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập) (kèm theo bản sao chứng thực một trong các giấy tờ sau):

+ Sổ đăng ký hộ khẩu thường trú của hộ gia đình (Đối với HSSV có cha mẹ thường trú tại các xã vùng cao, xã miền núi, xã giữa sông và các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn).

+ Quyết định về việc trợ cấp xã hội của UBND cấp huyện hoặc giấy xác nhận của UBND cấp xã (đối với HSSV mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa đang sống tại cộng đồng).

+ Văn bản đề nghị miễn học phí của Giám đốc cơ sở bảo trợ xã hội (đối với HSSV mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội).

+ Giấy xác nhận của bệnh viện cấp huyện trở lên hoặc của Hội đồng xét duyệt cấp xã (đối với HSSV bị khuyết tật có khó khăn về kinh tế).

+ Giấy chứng nhận là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo hoặc hộ có thu nhập tối đa bằng 150% của hộ nghèo do UBND cấp xã cấp (đối với HSSV là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo hoặc người dân tộc thiểu số thuộc hộ có thu nhập tối đa bằng 150% thu nhập của hộ nghèo).

+ Giấy chứng nhận ngành, nghề độc hại của cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục độc hại công lập (cấp cho đối tượng HSSV các chuyên ngành nhã nhạc cung đình, chèo, tuồng, cải lương, múa, xiếc và một số chuyên ngành, nghề nặng nhọc, độc hại) và sổ đăng ký hộ khẩu thường trú.

+ Bản sao sổ hưởng trợ cấp hàng tháng do tổ chức bảo hiểm xã hội cấp do tai nạn lao động (đối với đối tượng là con của cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên) và sổ đăng ký hộ khẩu thường trú.

+ Giấy xác nhận của cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập (cấp cho đối tượng học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đi học nghề) và sổ đăng ký hộ khẩu thường trú.

Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện Công dân
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân quận
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Kinh phí hỗ trợ miễn, giảm học phí.

Lệ phí Không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu Mien giam học phi cho HSSV.docx
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không.
Cơ sở pháp lý

- Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014-2015

- Thông tư liên lịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/11/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ.