Quản lý Thủ Tục Hành Chính cấp quận, huyện

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh
Loại thủ tục Đăng ký Kinh Doanh
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện

+ Công dân nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND Quận hoặc nộp hồ sơ qua mạng Internet hoặc qua đường bưu điện.

+ Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra, nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, trả Phiếu hẹn trả hồ sơ hành chính cho công dân và chuyển giao hồ sơ cho Phòng Tài chính Kế hoạch.

+ Phòng Tài chính Kế hoạch thụ lý hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (nếu hồ sơ đủ điều kiện), từ chối cấp (nếu không đủ điều kiện) và chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả kết quả cho công dân.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại bộ phận một cửa UBND quận; qua mạng Internet hoặc qua bưu điện.
Thành phần số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh (theo mẫu);

+ Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp);

+ Bản sao có chứng thực Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình (đối với trường hợp gửi hồ sơ qua đường bưu điện);

+ Bản chụp scan Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình (đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng Internet).

  + Đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập, ngoài thành phần hồ sơ như trên phải nộp kèm bản sao hợp lệ Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh.

 - Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện

Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình.

Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân quận
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy chứng nhận ĐKKD

Lệ phí 100.000đ/lần
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu 201111011624300.giay de nghi dkhkd.doc DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN GÓP VỐN THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH.docx giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh.docx
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

+ Cá nhân, hộ gia đình chỉ được đăng ký một kinh doanh trong phạm vi toàn quốc.

+ Ngành nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành nghề cấm kinh doanh.

+ Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp với quy định tại Điều 73 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015.

+ Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định.

Cơ sở pháp lý

- Luật Doanh nghiệp 2014

- Luật Đầu tư 2014

- Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 về đăng ký doanh nghiệp;
- Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 về Chứng minh nhân dân;

- Nghị định số 170/2007/NĐ-CP ngày 19/11/2007 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân.

- Nghị định số 106/2013/NĐ-CP ngày 17/9/2013 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân đã được sửa đổi bổ sung bằng Nghị định số 170/2007/NĐ-CP ngày 19/11/2007 của Chính phủ.

- Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư 106/2013/TT-BTC ngày 01/10/2013 về việc sửa đổi bổ sung Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

- Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.

- Quyết định số 337/2007/QĐ-BKHĐT 10/4/2007 về việc ban hành quy định nội dung hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Các văn bản pháp luật chuyên ngành có liên quan khác.