Quản lý Thủ Tục Hành Chính cấp quận, huyện

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh
Loại thủ tục Đăng ký Kinh Doanh
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện

+ Công dân nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND Quận hoặc nộp hồ sơ qua mạng Internet hoặc qua đường bưu điện.

+ Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra, nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, trả Phiếu hẹn trả hồ sơ hành chính cho công dân và chuyển giao hồ sơ cho Phòng Tài chính Kế hoạch.

+ Phòng Tài chính Kế hoạch thụ lý hồ sơ, cấp thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (nếu hồ sơ đủ điều kiện), từ chối cấp (nếu không đủ điều kiện) và chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả kết quả cho công dân.

+ Khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hộ kinh doanh phải nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cũ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND quận.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại bộ phận một cửa UBND quận; qua mạng Internet hoặc qua bưu điện.

Thành phần số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh hộ kinh doanh.

+ Trường hợp thay đổi cá nhân, đại diện hộ gia đình, kèm theo các giấy tờ quy định trên phải có bản sao có chứng thực Giấy tờ chứng thực cá nhân của cá nhân, đại diện hộ gia đình mới;

+ Trường hợp thay đổi thành viên góp vốn thành lập hộ kinh doanh, kèm theo các giấy tờ trên phải có danh sách các thành viên góp vốn mới, bản sao hợp lệ Biên bản họp nhóm cá nhân góp vốn về việc thay đổi cá nhân góp vốn.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết 03 ngày làm việc , kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện

Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình

Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân quận
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy chứng nhận ĐKKD
Lệ phí

100.000đ/lần

Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu 201111011634160.thong bao thay doi dkhkd.doc DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN GÓP VỐN THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH.docx Thông báo thay đổi nội dung đăng ký của hộ kinh doanh.docx
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

+ Cá nhân, đại diện hộ gia đình chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điể