Quản lý Thủ Tục Hành Chính cấp quận, huyện

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thẩm định hồ sơ đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Loại thủ tục Lao động-Thương binh và Xã hội
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp tại UBND Quận, nhận phiếu hẹn có ghi thời gian trả kết quả. - UBND Quận thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn. (Cá nhân tổ chức nộp hồ sơ tại UBND cấp xã nơi cư trú. UBND Phường xem xét, thẩm định xác nhận. Lập danh sách những trường hợp đủ điều kiện gửi về UBND Quận tại bộ phận một cửa nhận phiếu hẹn có ghi thời gian trả kết quả).
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Trụ sở UBND Quận
Thành phần số lượng hồ sơ - Bản khai cá nhân hoặc bản khai của thân nhân “Bà mẹ Việt nam Anh hùng” - Biên bản họp gia tộc “Bà mẹ Việt nam Anh hùng” - Biên bản xét duyệt và đề nghị của Hội đồng xét duyệt người có công Phường - (Tờ trình của UBND Phường. * Số lượng hồ sơ: 05 bộ
Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản xác nhận
Lệ phí
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu 201111071511460.ba me VNAH.rar
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý - Pháp lệnh Quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” ngày 29/8/1994. - Điều 3, Nghị định Số 176/CP ngày 20/10/1994 của Chính phủ quy định danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; - Công văn số 4879/LĐTBXH ngày 11/11/1994 và Công văn số 1088/CS-TBLS ngày 9/3/1995 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội