Quản lý Thủ Tục Hành Chính cấp quận, huyện

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thẩm định hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ
Loại thủ tục Lao động-Thương binh và Xã hội
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp tại UBND cấp Quận nhận phiếu hẹn có ghi thời gian trả kết quả. - UBND Quận thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn.. - Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp tại UBND phường nhận phiếu hẹn thời gian trả kết quả, UBND phường tập hợp và nộp hồ sơ về UBND Quận. - Phòng Lao động TB và XH tập hợp hồ sơ nộp về Sở Lao động TBXH
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Trụ sở UBND Quận
Thành phần số lượng hồ sơ - Đơn đề nghị có xác nhận UBND Phường - 02 ảnh chân dung 3x4 cm(đối với trường hợp cấp lại thẻ TB, BB) * Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản xác nhận
Lệ phí
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu 201111071605560.cap GCN TB BB GDLS.rar
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý - Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; - Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. - Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng