Quản lý Thủ Tục Hành Chính cấp quận, huyện

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Đề nghị tiếp nhận vào Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công trực thuộc Sở
Loại thủ tục Lao động-Thương binh và Xã hội
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp tại UBND Phường và nhận phiếu biên nhận. - UBND Phường tiếp nhận hồ sơ, tổng hợp danh sách gửi về UBND Quận - UBND Quận tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, tổng hợp danh sách gửi Sở Lao động – Thương binh & Xã hội
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND Quận
Thành phần số lượng hồ sơ - Đơn đề nghị có xác nhận của UBND Phường và đề nghị của Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội Quận * Số lượng hồ sơ: 02 bộ
Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản xác nhận
Lệ phí
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý - Nhà nước không quy định nhưng thực tế vẫn giải quyết cho các đối tượng người có công trên địa bàn thành phố Hà Nội
Các thủ tục liên quan khác