Quản lý Thủ Tục Hành Chính cấp quận, huyện

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ tuất Người có công với cách mạng từ trần
Loại thủ tục Lao động-Thương binh và Xã hội
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp tại UBND Quận, nhận phiếu hẹn có ghi thời gian trả kết quả - UBND Quận tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, tổng hợp danh sách gửi Sở Lao động – Thương binh & Xã hội; nhận kết quả từ Sở Lao động – Thương binh & Xã hội để trả công dân theo quy định
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND Quận
Thành phần số lượng hồ sơ - Giấy chứng tử do UBND Phường cấp. - Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần có chứng nhận của UBND Phường (theo mẫu 12TT1) - Quyết định công nhận người hoạt động cách mạng trước năm 1945 hoặc giấy chứng nhận (đối với trường hợp Người có công là LTCM không có hồ sơ lưu tại Sở Lao động – Thương binh & Xã hội (bản chính). - Xác nhận của Bảo hiểm xã hội về tình hình hưởng lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội của thân nhân người có công (người đủ điều kiện hưởng tuất hàng tháng) - Trường hợp thân nhân là con đẻ bị tàn tật nặng từ nhỏ đề nghị bổ sung Biên bản giám định y khoa cấp tỉnh. - Trường hợp hưởng tuất nuôi dưỡng bổ sung xác nhận của địa phương về tình trạng cô đơn không nơi nương tựa, mồ côi. * Số lượng hồ sơ: 02 bộ
Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản xác nhận
Lệ phí
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu 201111080945290.che do tuat voi ng co cong cm tu tran.rar
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý - Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; - Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. - Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. - Công văn số 413/TBLS- NCC ngày 15/5/2007 của Cục Thương binh Liệt sỹ và Người có công
Các thủ tục liên quan khác