Quản lý Thủ Tục Hành Chính cấp quận, huyện

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với lực lượng thanh niên xung phong
Loại thủ tục Lao động-Thương binh và Xã hội
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp tại UBND Quận và nhận phiếu biên nhận. - UBND Quận tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết, xác nhận đơn đề nghị và chuyển Sở Lao động – Thương binh & Xã hội
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND Quận
Thành phần số lượng hồ sơ - Bản khai đề nghị trợ cấp hàng tháng, trợ cấp 1 lần có xác nhận của trưởng thôn, xóm, đường phố (theo mẫu) (Bản chính) + Giấy tờ cũ chứng minh là TNXP như: Thẻ hội viên, giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ ở TNXP, giấy khen, lý lịch có ghi là TNXP (Bản chính) + Biên bản xác nhận và đề nghị của phiên họp tập thể hội đồng xác nhận xã, phường về hoàn cảnh gia đình và trợ cấp đối với TNXP (theo mẫu) (Bản chính) + Giấy xác nhận và đề nghị của huyện đoàn, quận đoàn (Bản chính) + Trường hợp mất hết giấy tờ gốc chứng minh là TNXP bổ sung: Đơn đề nghị chứng nhận là TNXP hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến có xác nhận của Ban Liên lạc truyền thống và Hội cựu TNXP cấp tỉnh (Bản chính) * Số lượng hồ sơ: 02 bộ
Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản xác nhận
Lệ phí
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý - Quyết đinh số 104/1999/QĐ-TTg ngày 14/4/1999 của Thủ tướng Chính phủ; - Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. - Thông tư liên tịch số 17/2003/TTLT- BLĐTBXH- TƯĐTNCSHCM ngày 09/3/2003 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCSHCM. - Thông tư liên tịch số 26/2007/TTLT-BLĐTBXH-TƯĐTNCSHCM ngày 21/11/2007 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCSHCM
Các thủ tục liên quan khác