Quản lý Thủ Tục Hành Chính cấp quận, huyện

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Xác nhận học sinh tiểu học, THCS, THPT, sinh viên thuộc đối tượng hưởng chính sách thương binh, gia đình liệt sỹ, xác nhận trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Loại thủ tục Lao động-Thương binh và Xã hội
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Công dân có đơn xin xác nhận, nộp tại UBND Quận và nhận phiếu biên nhận. - UBND Quận tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết. - Đề xuất trình tự thực hiện mới như sau: + Công dân nộp đơn xin xác nhận (kèm theo những giấy tờ liên quan) nộp tại bộ phận 1 cửa Phường và nhận phiếu hẹn trả kết quả + Bộ phận 1 cửa tiếp nhận chuyển đơn (hoặc hồ sơ) sang cán bộ trực tiếp giải quyết Và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND Quận
Thành phần số lượng hồ sơ - Đơn đề nghị xác nhận là đối tượng hưởng chính sách thương binh, gia đình liệt sỹ. - Giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ - Thẻ học sinh, sinh viên (hoặc giấy có xác nhận là học sinh, sinh viên) Đề xuất bổ xung thêm thành phần hồ sơ: + Ngoài đơn đề nghị xác nhận của đối tượng, kèm theo giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh, giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ, Kèm theo giấy xác nhận học sinh, sinh viên (hoặc thẻ học sinh) đối với trường hợp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bổ xung thêm thành phần hồ sơ sau: + Quyết định hưởng trợ cấp CĐHH (đối với người có công) + Kèm theo giấy khai sinh hoặc sổ hộ khẩu (nếu là con của đối tượng người có công * Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết 2 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản xác nhận
Lệ phí
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý - Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; - Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. - Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. - Kiến nghị nên có văn bản quy định cho việc xác nhận học sinh, sinh viên thuộc đối tượng hưởng chính sách thương binh, gia đình liệt sỹ, xác nhận trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng hiện tại thực tế không có văn bản nào quy định mà vẫn giải quyết
Các thủ tục liên quan khác