Quản lý Thủ Tục Hành Chính cấp quận, huyện

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Cấp lại phiếu khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế người nghèo
Loại thủ tục Lao động-Thương binh và Xã hội
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Công dân chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ về Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội Quận, Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội Quận tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, lập sanh sách và chuyển đến Bảo hiểm xã hội Quận giải quyết. - BHXH Quận xem xét, Quyết định và trả kết quả về Phòng Lao động TBXH để trả cho công dân theo phiếu hẹn
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND Quận
Thành phần số lượng hồ sơ - Đơn đề nghị (viết tay) có xác nhận của chính quyền địa phương - Bản sao Sổ hộ khẩu. * Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết Giải quyết ngay trong ngày nếu hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Thẻ BHYT, Phiếu KCB
Lệ phí
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý - Quyết định số 44/2009/QĐ-UB ngày 15/01/1999 của UBND TP Hà Nội; - Hướng dẫn số 569/HD-LN ngày 17/4/2009 của liên Sở Y tế- Bảo hiểm xã hội – Lao động – Thương binh & Xã hội
Các thủ tục liên quan khác