Quản lý Thủ Tục Hành Chính cấp quận, huyện

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, BHYT người nghèo
Loại thủ tục Lao động-Thương binh và Xã hội
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Công dân có đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, BHYT hộ nghèo nộp đơn tại UBND Phường; - UBND Phường tiếp nhận đơn, xét duyệt và đề nghị UBND Quận thẩm định trình cơ quan có thẩm quyền Quyết định. - UBND Quận tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, trình Sở lao động- TBXH xem xét, giải quyết. - Khi có kết quả UBND Quận nhận và trả kết quả cho công dân qua UBND Phường.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND Quận
Thành phần số lượng hồ sơ - Đơn đề nghị của đối tượng - Biên bản xét duyệt của xã, thị trấn - Bìa hộ khẩu hoặc giấy chứng minh nhân dân (bản sao có chứng thực) - Công văn và danh sách trích ngang đối tượng của UBND Phường. * Số lượng hồ sơ: 02 bộ
Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản xác nhận
Lệ phí
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý - Thông tư số 04/2007/TT-LĐTBXH ngày 28/2/2007 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo. - Quyết định số 1592/QĐ-UBND ngày 07/4/2007 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành chuẩn nghèo, cận nghèo, giai đoạn 2009- 2013
Các thủ tục liên quan khác