Quản lý Thủ Tục Hành Chính cấp quận, huyện

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thẩm định hồ sơ đề nghị tiếp nhận đối tượng Bảo trợ xã hội vào trung tâm bảo trợ xã hội
Loại thủ tục Lao động-Thương binh và Xã hội
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp tại UBND Quận, nhận phiếu biên nhận có ghi thời gian trả kết quả. - UBND Quận tiếp nhận giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn. - Đối tượng chuẩn bị đầy đủ hồ theo nộp tại UBND xã, nhận phiếu hẹn trả kết quả - UBND xã kiểm tra, lập danh sách, thành lập hội đồng xét duyệt Phường - UBND xã gửi công văn đề nghị kèm theo hồ sơ, sanh sách, biên bản họp xét của xã gửi lên bộ phận 1 cửa UBND Quận - Bộ phận 1 cửa thẩm định, tiếp nhận chuyển cơ quan chuyêm môn giải quyết (phòng Lao động-TBXH). - Phòng LĐ-TBXH tiếp nhận, thẩm định, kiểm tra gửi Sở LĐ-TBXH và trả kết quả cho công dân qua UBND Phường. Lý do: Giúp cá nhân, tổ chức dễ hiểu dễ thực hiện
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND Quận
Thành phần số lượng hồ sơ - Đơn đề nghị của đối tượng, gia đình có xác nhận của UBND Phường (theo mẫu) - Sơ yếu lý lịch của đối tượng có xác nhận của UBND Phường - Trích lục bệnh án (nếu có) - Giấy khám sức khoẻ - 8 ảnh cỡ 4 x 6 - Bản sao Sổ hộ khẩu gia đình (có chứng thực) - Biên bản họp Hội đồng xét duyệt Phường (theo mẫu). + Đơn đề nghị của đối tượng hoặc gia đình, người thân, người giám hộ có xác nhận của trưởng thôn, UBND xã nơi đối tượng cư trú. + Sơ yếu lý lịch của đối tượng có xác nhận của UBND xã, kèm theo 4 ảnh 4x6 + Văn bản xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền về tình trạng tàn tật đối với người tàn tật (nếu có), người tâm thần, người nhiễm HIV/AIDS + Biên bản của hội đồng xét duyệt của UBND Phường. * Số lượng hồ sơ: 02 bộ
Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản xác nhận
Lệ phí
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu 201111081031540.tiep nhan bao tro xa hoi.rar
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý - Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ. Về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội. - Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP
Các thủ tục liên quan khác