Quản lý Thủ Tục Hành Chính cấp quận, huyện

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Xác nhận đối tượng thuộc diện hộ nghèo
Loại thủ tục Lao động-Thương binh và Xã hội
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Công dân chuẩn bị hồ sơ và nộp tại UBND Quận, nhận phiếu biên nhận có ghi ngày trả kết quả. - UBND Quận tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND Quận
Thành phần số lượng hồ sơ - Đơn đề nghị ( viết tay) có xác nhận của chính quyền địa phương - Bản sao Sổ hộ khẩu * Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết Giải quyết ngay trong ngày làm việc nếu hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản xác nhận
Lệ phí
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý - Quyết định số 1592/QĐ-UB ngày 07/4/2009 của UBND Thành phố Hà Nội. - Kế hoạch số 49/KH-UB ngày 07/4/2009 của UBND Thành phố Hà Nội
Các thủ tục liên quan khác