Quản lý Thủ Tục Hành Chính cấp quận, huyện

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Hỗ trợ làm và sửa chữa nhà hư hỏng nặng cho hộ nghèo từ nguồn ngân sách
Loại thủ tục Lao động-Thương binh và Xã hội
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Công dân chuẩn bị hồ sơ và nộp tại UBND Quận, nhận phiếu biên nhận có ghi ngày trả kết quả. - UBND Quận tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND Quận
Thành phần số lượng hồ sơ - Đơn đề nghị (viết tay) có xác nhận của chính quyền địa phương - Biên bản họp xét và đề nghị của chính quyền địa phương - Dự toán kinh phí xây dựng nhà ở của cơ sở được UBND xã, thị trấn phê duyệt. - Công văn đề nghị của chính quyền địa phương - Biên bản thẩm định thực trạng về nhà ở của cơ sở. * Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định hành chính
Lệ phí
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý - Quyết định số 6673/QĐ-UB ngày 28/9/2005 của UBND Thành phố Hà Nội. - Kế hoạch số 77/KH-UB ngày 03/6/2009 của UBND Thành phố Hà Nội
Các thủ tục liên quan khác