Quản lý Thủ Tục Hành Chính cấp quận, huyện

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Giải quyết xác nhận miễn giảm học phí cho đối tượng bảo trợ xã hội theo Quyết định số 62/2005/QĐ-TTg; Thông tư 22/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGD & ĐT
Loại thủ tục Lao động-Thương binh và Xã hội
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Đối tượng có nhu cầu xin xác nhận miễn giảm học phí, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định nộp tại UBND Quận. Nhận giấy biên nhận có ghi ngày hẹn trả. - UBND Quận tiếp nhận hồ sơ, thẩm định trình các cơ quan chuyên môn giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn. - Đề xuất phương án Sửa đổi trình tự thực hiện như sau: + Đối tượng nộp đơn xin xác nhận miễn giảm học phí kèm theo các giấy tờ liên quan tại bộ phận 1 cửa của UBND Phường, nhận phiếu hẹn ghi ngày trả kết quả + Bộ phận 1 cửa tiếp nhận đơn, chuyển cán bộ trực tiếp giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND Quận
Thành phần số lượng hồ sơ - Đơn xin xác nhận có ý kiến của UBND Phường; - Sổ hộ khẩu, CMND (bản sao); * Đề xuất thành phần hồ sơ giảm như sau: - Đơn xin xác nhận miến giảm học phí của đối tượng. - Kèm theo sổ hộ khẩu (không cần phải có CMTND) * Số lượng hồ sơ: 02 bộ ( 01 bộ)
Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản xác nhận
Lệ phí
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý - Quyết định số 62/2005/QĐ-TTg ngày 24/3/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở. - Thông tư 22/5005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGD & ĐT ngày 10/8/2005 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện Quyết định 62/2005 về chính sách hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học. - Quyết định số 42/2009/QĐ-UBND ngày 15/01/2009 của UBND Thành phố Hà Nội
Các thủ tục liên quan khác