Quản lý Thủ Tục Hành Chính cấp quận, huyện

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Hỗ trợ cho trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm hại tình dục, trẻ em lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm
Loại thủ tục Lao động-Thương binh và Xã hội
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Cán bộ Lao động – Thương binh & Xã hội Phường nhận hồ sơ của đối tượng, nộp về Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội Quận; - Phòng Lao động TBXH Quận tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND Quận
Thành phần số lượng hồ sơ - Đơn đề nghị của đối tượng hoặc gia đình có xác nhận của Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng dân phố (cụ thể: Gia đình có trẻ hoặc bản thân trẻ em đi lang thang, trẻ em phai lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại nguy hiểm phải làm đơn đề nghị và cam kết không tái đi lang thang hoặc lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại; đối với các trường hợp trẻ em sống trong cơ sở bảo trợ thì đơn đề nghị gửi đến Giám đốc cơ sở bảo trợ xã hội xem xét, giải quyết. Riêng đối với trẻ em bị xâm hại tình dục không nhất thiết phải làm đơn, căn cứ hồ sơ trẻ em và xác nhận của UBND Phường, Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội làm thủ tục trình UBND Quận Quyết định hỗ trợ); - Danh sách đề nghị của UBND Phường * Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định hành chính
Lệ phí
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý - Luật Bảo vệ chăm sóc gia đình trẻ em - Quyết định 19/2004/QĐ-TTg ngày 12/02/2004 của TTCP phê duyệt chương trình ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ bị xâm hại tình dục và trẻ em phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm. - Thông tư liên tịch số 86/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Quyết định 19/2004/QĐ-TTg.
Các thủ tục liên quan khác