Quản lý Thủ Tục Hành Chính cấp quận, huyện

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Cung cấp thông tin và cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng (trong khu vực đã có QHCT xây dựng tỉ lệ 1/500).
Loại thủ tục Quản lý đô thị
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa, chuyển giao phòng QLĐT (trong ngày) - Phòng Quản lý đô thị thụ lý hồ sơ (15 ngày) + Lãnh đạo phòng giao việc: 1 ngày + Kiểm tra hồ sơ, xác minh thực địa, yêu cầu bổ sung hồ sơ: 3-7 ngày. + Thụ lý hồ sơ, soạn thảo văn bản trả lời: 3 ngày + Lãnh đạo phòng ký duyệt: 1-3 ngày - Trình Lãnh đạo UBND Quận ký duyệt: 1-2 ngày. - Văn thư vào số, đóng dấu văn bản: 1 ngày - Chuyển trả kết quả về Bộ phận một cửa trả cho công dân, tổ chức (01 ngày).
Cách thức thực hiện Công dân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa
Thành phần số lượng hồ sơ * Thành phần hồ sơ: - Đơn hoặc công văn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch (01 bản); - Các giấy tờ, văn bản pháp lý có liên quan (nếu có); Tùy từng trường hợp cụ thể Chủ đầu tư cần bổ sung các tài liệu theo quy định * Số lượng hồ sơ (02 bộ)
Thời hạn giải quyết 20 ngày làm việc (không bao gồm thời gian chủ đầu tư bổ sung hồ sơ).
Đối tượng thực hiện Cá nhân, tổ chức
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính chứng chỉ, văn bản xác nhận, Quyết định hành chính.
Lệ phí
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý - Luật Xây dựng - Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội . - Quyết định 48/2006/QĐ-UB ngày 11/4/2006 của UBND Thành phố Hà Nội; - Quyết định 3732/QĐ-UBND ngày 20/9/2007 của UBND Thành phố Hà Nội