Quản lý Thủ Tục Hành Chính cấp quận, huyện

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn thuộc khu vực đã được Nhà nước công nhận bảo tồn
Loại thủ tục Quản lý đô thị
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện

- Tiếp nhận hồ sơ ti Bộ phận tiếp nhận và trkết quả giải quyết TTHC (Bộ phận Một cửa), chuyển giao Phòng Quản lý đô thị.

- Phòng Quản lý đô thị thụ lý hồ sơ:

+ Lãnh đạo Phòng giao việc;

+ Kiểm tra hồ sơ, xác minh thực địa (nếu cần thiết), soạn thảo giấy phép hoặc văn bản tchối;

+ Lãnh đạo Phòng thẩm tra, ký duyệt.

- Lãnh đạo UBND cp huyện ký văn bản.

- Chuyển giao Bộ phận Một cửa vào số, đóng dấu, trả kết quả cho Chủ đầu tư.

Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của UBND cấp huyện.
Thành phần số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ (bản chính hoặc bản sao được công chứng, chứng thực theo quy định) bao gồm:

- Đơn đnghị cp GPXD theo mu. Trường hợp đnghị cấp GPXD tạm thì tiêu đề của đơn được đổi thành Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng tạm;

- Một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đt đai;

- Hai bộ bản vẽ thiết kế, mỗi bộ gồm:

+ Sơ đồ mặt bằng xây dựng tỷ lệ 1/50 - 1/500 theo mẫu;

+ Bản vẽ các mặt đứng chính của công trình, tỷ lệ 1/50 - 1/200;

+ Bn vẽ sơ đồ đấu nối hệ thống thoát nước mưa, nước thi, cấp nước, cấp điện, thông tin, tlệ 1/50 - 1/200.

- Văn bản phê duyệt biện pháp thi công móng và tầng hm của chủ đầu tư đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận (đối với công trình xây chen có tầng hầm);

- Báo cáo thẩm tra thiết kế do cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng hoặc tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện (đối với quy mô từ 07 tầng trở lên).

- Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế, kèm theo bản sao có chứng thực chứng chhành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế.

- Văn bản của Chủ đầu tư cam kết tự phá dỡ công trình khi thời hạn tồn tại của công trình ghi trong giấy phép xây dựng tạm hết hạn và không yêu cầu bồi thường đối với phần công trình phát sinh sau khi quy hoạch được công bố (đối vi trường hợp đề nghị cấp GPXD tạm).

* S lượng hồ sơ: 01 b.

Thời hạn giải quyết

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đhồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện Cá nhân.
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân quận
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy phép xây dựng hoặc Văn bản t chối.

Lệ phí 75.000đ/hồ sơ.
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu 201111091412570.Phụ lục số 3.doc đơn de nghi cap GPXD nha o nong thon.docx
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

- Phù hợp với mục đích sử dụng đất, mục tiêu đầu tư.

- Phù hợp với quy hoạch đim dân cư nông thôn (quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới).

- Đảm bảo an toàn cho công trình, công trình lân cận và các yêu cầu về: Môi trường, phòng cháy chữa cháy, hạ tầng kthuật (giao thông, điện, nước, viễn thông), hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa và đảm bảo khoảng cách đến các công trình dễ cháy, n, độc hại; các công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

- Nếu công trình liên quan đến các điu kiện quy định tại Điều 5, Điều 6 Nghị định 64/2012/NĐ-CP thì cơ quan cấp giấy phép xây dựng có thgửi hđể lấy ý kiến của các quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Cơ sở pháp lý

- Luật Xây dựng;

- Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp GPXD;

- Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp GPXD;

- Quyết định số 59/2013/QĐ-UBND ngày 19/12/2013 của UBND Thành phố Hà Nội về việc quy định chi tiết một số nội dung về cấp GPXD trên địa bàn thành phố Hà Nội;

- Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí cấp GPXD trên địa bàn thành phHà Nội.

dịch vụ công