Quản lý Thủ Tục Hành Chính cấp quận, huyện

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
Loại thủ tục Y tế
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện

Bước 1. Cơ sở gửi Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm về Bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của UBND Quận.

Bước 2. Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thẩm xét tính hợp lệ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho cơ sở nếu hồ sơ không hợp lệ. Nếu quá 60 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo hồ sơ không hợp lệ mà cơ sở không có phản hồi hay bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu thì cơ quan tiếp nhận sẽ hủy hồ sơ.

Bước 3. Sau khi có kết quả thẩm xét hồ sơ hợp lệ, trong thời gian 10 ngày làm việc, UBND Quận có trách nhiệm thẩm định cơ sở. Trường hợp ủy quyền thẩm định cơ sở cho cơ quan có thẩm quyền cấp dưới phải có văn bản ủy quyền.

Bước 4. Kết quả thẩm định

- Trường hợp cơ sở đủ điều kiện ATTP theo quy định, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở (theo mẫu số 03 quy định tại Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014).

- Trường hợp cơ sở chưa đủ điều kiện ATTP và phải chờ hoàn thiện, biên bản phải ghi rõ nội dung và thời gian hoàn thiện nhưng không quá 15 ngày. Đoàn thẩm định tổ chức thẩm định lại khi cơ sở có văn bản xác nhận đã hoàn thiện đầy đủ các yêu cầu về điều kiện ATTP của Đoàn thẩm định lần trước.

- Trường hợp cơ sở không đủ điều kiện ATTP theo quy định, cơ quan có thẩm quyền căn cứ vào biên bản thẩm định điều kiện ATTP thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý ATTP trực tiếp của địa phương để giám sát và yêu cầu cơ sở không được hoạt động cho đến khi được cấp Giấy chứng nhận. Cơ sở phải nộp lại hồ sơ để được xem xét cấp Giấy chứng nhận theo quy định.

Cách thức thực hiện Cơ sở nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của UBND Quận
Thành phần số lượng hồ sơ

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (theo mẫu 01 thông tu 47/2014/TT-BYT); - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ ăn uống (bản sao có xác nhận của cơ sở); - Bản mô tả về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đẩm điều kiện an toàn thưucj phẩm, bao gồm: a) Bản vẽ sơ đồ mặt bằng của cơ sở; b) Sơ đồ quy trình chế biến, bảo quản, vận chuyển, bày bán thức ăn, đồ uống; c) Bản kê về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ của cơ sở; - Giấy xác nhận kiến thức về ATTP của chủ cơ sở và người trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống (bản sao có xác nhận của cơ sở); - Danh sách kết quả khám sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống; - Danh sách kết quả cấy phân tìm vi khuẩn tả, lỵ trực khuẩn và thương hàn của người trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống đối với những vùng có dịch bệnh tiêu chảy đang lưu hành theo công bố của Bộ Y tế.

* Số lượng hồ sơ: 01 ( bộ)

Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính
Đối tượng thực hiện Tổ chức, Cá nhân
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân quận
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy chứng nhận.
Lệ phí Thực hiện theo Thông tư số 149/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính
Phí Thực hiện theo Thông tư số 149/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu 201111101628590.Mẫu I.doc Don de nghi cap GCN du DK ATTP.PDF Don de nghi cap GCN du DK ATTP.PDF
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý - Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010; - Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm; - Thông tư số 30/2012/TT-BYT ngày 05/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố; - Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 của Bộ Y tế ban hành hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; - Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính ban hành quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm.